Velkommen til Malling supervision

- Bliv den bedste udgave af dig

DU TILBYDES:

Forældretræning

Tilbyder forældre til ADHD og/eller Autisme børn, rådgivning og træning til dagligdagens udfordringer

 

Søskendetræning

Tilbyder søskende- træning til at turde sætte ord på følelser samt strategier til at passe på sig selv.

Mentorforløb

Tilbyder mentorforløb som kan støtte dig, familie og søskende til at opnå de mål, som er vigtige for jer.

 

Afklaringsforløb

Tilbyder familier med autisme afklaringsforløb med henblik på at afsøge ressourcer og udfordringer

 

Bisidder

Tilbyder hjælp som bisidder til møder med bl.a. PPR,  skole, institution, kommunen eller BUC